ประวัติความเป็นมาของHomeNet Brand

ประวัติความเป็นมาของHomeNet Brand

      เครือข่ายแรงงานนอกระบบภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพหรือที่รู้จักกันในชื่อของโฮมเนท ประเทศไทย (HomeNet Thailand)มีสมาชิกอาศัยอยู่ในภาคเหนือ อิสาน ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร สมาชิกจำนวนมากของเครือข่ายแรงงานนอกระบบเป็นผู้หญิง และมีอาชีพเป็นผู้ทำการผลิตที่บ้าน(Home-based Workers)จึงรวมกันเพื่อจัดตั้ง HomeNet brand  มีผลิตภัณฑ์ทั้งอาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องหนัง และงานหัตถกรรมต่างๆ สินค้าที่พวกเขาผลิตนั้นจำหน่ายกันในท้องถิ่นและส่งออกไปขายยังต่างประเทศ

        ผลิตภัณฑ์ Homenetbrand ผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากใจของผู้ทำการผลิตที่บ้าน (Homebased Workers) ทั่วประเทศกว่า 5,000 คนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ส่งตรงถึงคุณโดยไม่ผ่านระบบคนกลาง

         ทุกรายการซื้อและคำสั่งซื้อของคุณจะมีส่วนในการสนับสนุนธุรกิจและสหกรณ์ของกลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้านให้ยืนหยัดอยู่ได้ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแห่งความเกื้อกูลและสมานฉันท์ (Solidarity Economy) และสร้างการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade)

โพสต์เมื่อ :
2561-09-18
 240
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์