สมาชิกHomeNet Brand 25 กลุ่ม

สมาชิกHomeNet Brand 25 กลุ่ม

1.กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

2.กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

3.กลุ่มชุมชนผลิตกระเป๋าผ้าและเครื่องหนัง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

4.กลุ่มทอผ้าตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

5.กลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

6.กลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนสันกลาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

7.กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านร่องปอ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

8.กลุ่มตัดเย็บชุดมุสลิมและผ้าคลุมผมสตรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 

9.กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ตาลโตนด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

10.กลุ่มข้าวซ้อมมือนาลิงสองเกาะ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

11.กลุ่มทอผ้าบ้านบึงหัวแหวน อำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 

12.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

13.กลุ่มผู้ผลิตอาหารชุมชนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

14.กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกรีไซเคิ้ล ชุมชนเทพารักษ์ 5 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

15.วิสาหะกิจชุมชน กลุ่มสตรีบ้านโนนสะอาด 

16.กลุ่มพรรณไม้ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

17.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าครามโนนเรือ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

18.กลุ่มตัดเย็บรองเท้าบ้านตาดทอง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

19 กลุ่มขนมอบ ชุมชนอุทัยทิศ

20.กลุ่มคนงานสมานฉันท์ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

21.กลุ่มอาชีพ จักสานตะกร้า ชุมชนประดิษฐ์โทรการ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

22.กลุ่มหัตถกรรมเครื่องทองลงหิน ชุมชนประดิษฐ์โทรการ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

23 กลุ่มเย็บผ้าลำสาลี เขตบางกะปิ กทม.

24.กลุ่มจักสานพลาสติค รีไซเคิ้ล ลำพะอง

25.กลุ่มสตรีชุมชนทุ่งสองห้อง กทม.

26.กลุ่มออมทรัพย์ชัยพัฒนา กทม.

โพสต์เมื่อ :
2561-09-19
 318
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์